jo-brouillon-les dialogues-El Grande Patizambo

jo-brouillon-les dialogues-"El Grande Patizambo" d'après Ribera, 2013, 30x42 cm

jo-brouillon-les dialogues-« El Grande Patizambo » d’après Ribera, 2013, 30×42 cm

jo-brouillon-les dialogues-« El Grande Patizambo » d’après Ribera, 2013, 30×42 cm